سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره خردپیشه – کارشناس ارشد بهداشت محیط
مجید صالحی نجف آبادی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

سیانید یک ماده بسیار سمی است که بطور معمول در فاضلاب صنایع متعددی وجود دارد ورود این ماده به محیط زیست مخاطرات بهداشتی زیادی به همراه دارد فرایندهای UV/TiO2 به علت دارا بودن سرعت و بازده بالا درحذف مواد آلاینده آلی و معدنی ا زاهمیت ویژه ای برخوردار هستند هدف از این تحقیق بررسی کاهش آلاینده های سیانیدی آزاد از پسابهای صنعتی با استفاده از روش نورکاتالیزوری در حضور کاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم – اکسید آلومینیم می باشد دراین تحقیق به منظور ایجاد یک کاتالیزور مناسب جهت حذف ترکیبات سیانیدی در پسابهای صنعتی سنتز اکسید تیتانیم برروی سطح آلومینا اندازه ذرات ۱۵۰ تا ۲۰۰ میکرومتر بروشهیدرولیز مرطوب صورت گرفت بدین منظور از ترکیب ایزوپروپیلات تیتانیم استفاده شد که پس از انجام واکنش روی سطح آلومینا عمل کلسینه شدن در دمای ۷۷۳ کلوین به منظور سنتز اکسید تیتانیم فرم آناتاز در یک کوره الکتریکی انجام شد میزان تشکیل فرم آناتاز از طریق تکنیک پراش ایکس ری بررسی شد در ادامه میزان حذف سیانیدها به وسیله این کاتالیزور سنتزی در یک فتوراکتور با استفاده از یک لامپ جیوه ۲۵۰ وات فشار بالا مورد بررسی قرارگرفت درنهایت عملیات حذف سیانیدهای آزاد در حضور کاتالیزور TIO2 و Al2O3/TiO2 با تغییر پارامترهایی نظیر زمان تابش اشعه UV مقدار کاتالیست و غلظت اولیه سیانید در شرایط بهینه مورد بررسی قرارگرفت.