سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حجتی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پرتو ماوراء بنفش بر کاهش میزان آفلاتوکسین موجود در فلفل قرمز بررسی گردید. بدین منظور فلفل های آلوده شده به قارچ آسپرژیلوس فلاووس به مدت ۵/۰ ، ۱، ۵/۱ و ۲ ساعت تحت تاثیر پرتو ماوراء بنفش قرار گرفتند و میزان آفلاتوکسین آنها با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. نتایج نشان از کاهش مقادیر آفلاتوکسین نمونه ها و رابطه مستقیم این کاهش با افزایش مدت زمان پرتو دهی داشت. به طوریکه مقادیرانواع آفلاتوکسین B1، B2، G1 و G2 نمونه ها ۴/۹-۲/۲، ۲/۲۰-۷/۱۰، ۲/۳۰-۲/۲۲ و ۶/۵۰-۳/۳۵ درصد به ترتیب در مدت زمانهای ۵/۰ ، ۱، ۵/۱ و ۲ ساعت پرتو دهی کاهش یافت. این تحقیق بیانگر تاثیر پرتو ارزان قیمت ماوراء بنفش در کاهش آفلاتوکسین موجود در ادویه جات می باشد.