سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تارا جلالی – کارشناس ارشدبازسازی پس ازسانحه
علیرضا فلاحی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اگرچه آسیب های کالبدی درابنیه اغلب به واسطه ناپایداری های سازه ای جاد می شود اما نابسامانی های موجود دراجزای غیرسازه ای ساختمان اسیب پذیری ابنیه را تشدید می کند علاوه براین خطرپذیری درفضاهای آموزشی به دلیل تعدادبالای کاربران درکنارعدم آگاهی کافی انها از نحوه رفتار دربرابر سوانحی چون زمین لرزه و آتش سوزی افزایش می یابد با اینکه به نظر می رسد راه حلی جز مقاوم سازی سازه ای برای جلوگیری از فروریزش ابنیه وجود ندارد اما اموزش و آگاهی دادن به کاربران درکنار توجه به سوانح درطی فرایند طراحی ابنیه اموزشی می تواند سلامت و ایمنی افراد را درزمان بروز سوانح طبیعی تضمین نماید باید توجه داشت که پس از حفظ جان انسان ها دردرجه اول تداوم عملکرد ابنیه اموزیش پس از بروز سوانحی چون زمین لرزه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو تدوین برنامه های مدیریتی کاهش خطر و مدیریت ریسک که درکنار تقلیل میزان خسارت وارده به ابنیه باعث استمرار عملرکد آنها پس از زمین لرزه می شوند مهم و ضروری هستند.