سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید امراللهی بیوکی – کارشناس ارشد خودرو معاونت مهندسی پارس خودرو
تقی بیگی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با رشد اسیب های ناشی از سوانح رانندگی یکی از راه کارهایی که خودروسازان برای کاهش این آسیب ها به کارگرفته اند مدیریت انرژی و نیروی تصادف درسازه محصولاتشان می باشد مدیریت انرژی درراستای حداقل کردن انرژی وارد به سرنشینان گام برمی دارد و برای همین منظور درگام نخست وزن سازه را کاه شداده و درگام بعدی قابلیت جذب انرژی را در اعضای سازه ای بالا برده اند مدیریت نیرو نیز درجهت حداقل کردن نیروی تصادف به اعضای میانی به منظور جلوگیری ازتغییر شکل دراعضای میانی و ایجاد فضای ایمن برای سرنشینان گام برمی دارد که برای این منظور تغییراتی در هندسه اعضای سازه ای ایجاد کرده اند.