سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

در سالهای اخیر با افزایش کاربرد بارهای غیر خطی در سیستمهای قدرت وجریانهای غیرسینوسی که از شبکه می کشند از یک سووافزایش بارهای حساس به کیفیت توان از سوی دیگر و آثار مخرب بارهای غیر خطی بر کیفیت توان شبکه های قدرت، جبرانسازی این بارها، به یکی از مسائل خطیر و اساسی در سیستمهای قدرت تبدیل شده است. بکارگیری ادوات FACTS از جمله پیشرفته ترین روشهایی است که برای اصلاح کیفیت توان، بکار میرود. در این مقاله، یک مقایسه، بین DVR و STATCOM در جبران پدیده های کیفیت توان ناشی از کوره قوس الکتریکی انجام میگردد ،STATCOM یک فیلتر اکتیو شنت وDVR یک فیلتر اکتیو سری میباشد. روشی که برای کنترل هر یک از این دو تجهیز انتخاب شده است یک روش کنترلی بهینه است که تلفات توان را به حد اقل میرساند.