سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا حاج عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسین منصوری – استاد بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مرحله احیا از گاز طبیعی استفاده میشود بنابراین نحوه اختلاط گاز طبیعی با مس مذاب پارامتری مهم در زمینه مصرف گاز میباشد. واکنشاحیا پس از اختلاط گاز طبیعی با مس صورت میگیرد، با توجه به اینکه مس مذاب در فاز مایع و گاز طبیعی در فاز گاز میباشد بنابراین شروع واکنش در فصل مشترک بین گاز و مایع خواهد بود . در حال حاضر با توجه به محاسبات ترمودینامیکی مصرف گاز بیش از حد لازم میباشد بنابراین برای محاسبه بهتر مصرف گاز انجام شبیه سازی جریان گاز طبیعی ضروری به نظر میرسد . در این مطالعه فاصله نازل از سطح ازاد به عنوان متغیر در نظرگرفته میشود و با توجه به میزان کسر حجمی گاز پخش شده در مذاب بهترین حالت از لحاظ اختلاط بدست امده است . در این مطالعه از مدل اویلرین-اویلرین و مدل آشفتگیk-ε استفاده شده است.