سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن نحوی – دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشیار دانشکده مکانیک
محمد جعفری نسب – دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله کنترل غیرفعال ارتعاشات سازههای پایدار، با ساختاری شبیه به پاندول معکوس، مد نظر قرار گرفته است. برای این منظور از جاذب ارتعاشی جرم و فنر استفاده شده است. معادلاتحرکت سازه و جاذب با استفاده از معادلات لاگرانژ استخراج شده و معادلات حول وضعیت تعادل سیستم خطی سازی شده اند. شبیه سازی عددی برای یک سازه دریایی با ساختاری مشابه پاندول معکوس توسط نرمافزارSimulinkانجام یافته است. نتایج نشان میدهد که روش ارائه شده در تعیین پارامترهای جاذب به خوبی سبب کاهش ارتعاشات سازه میگردد