سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهیدالسادات آگنج – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
مهسا فهندژ – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
مهرداد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کانسار آهن چاه بره در زون سنندج – سیرجان واقع شده است . این منطقه در محدوده کمربند آهن دارهمدان –اصفهان – سیرجان قرار دارد.علاوه بر رسوبات عهد حاضر که آبرفت منطقه را تشکیل می دهند ،ارتفاعات محدودی از رخنمون های سنگ دگرگونی پالئوزوئیک در جنوب و جنوب غربی معدن و سنگ های رسوبی مزوزوئیک و سنوزوئیک در شرق معدن دیده شده است. توپو گرافی فعلی این محدوده نیز چنان است که مجموعه های پالئوزوئیک را هورست ها ، و مجموعه های مزوزوئیک را گرابن ها تشکیل می دهند. ساختار کلی منطقه به صورت زون های تراستی مکرر یا ساختار فلسی است. مطالعه مینرالوگرافیمقاطع صیقلی ،کانی های از قبیل مگنتیت ، اسپکیولاریت ، گوتیت ،هماتیت وبه میزان کمی کالکوپیریت و مالاکیت نشان می دهد . به منظور تعیین ویژگی های ژئو شیمیایی ۱۳ نمونه مورد تجزیهFRXقرار گرفت و دو نمونه برای تعیین درصد آهن مورد آزمایشDRX قرار گرفت و نشان داد که درصد آهن در این کانسار بیش از ۵۷ % است