سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمسعود نبی اف – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقارودی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه اکتشافی شرق تیمنک در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی تربت جام در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین شناسی این منطقه شامل شیل و ماسه سنگ های دگرگونی شده سازند میان کوهی با سن تریاس است که مجموعه توده های نفوذی عمدتاً درونی و به ندرت نیمه عمیق در آن نفوذ کرده اند. پذیرفتاری مغناطیسی توده های منطقه از ۲×۱۰(-۵)SI تا ۴۰×۱۰ متغییر بوده و همگی متعلق به سری ایلمنیت (احیایی) می باشند. در مجموع ۸ توده نفوذی مختلف در منطقه شناسایی شد که ترکیب عمده آنها دیوریتی تا مونزودیوریتی می باشد. ۷ واحد توده نفوذی درونی و یک واحد توده نفوذی نیمه عمیق است. بافت در توده های درونی از نوع هیپیدیومورف گرانولار بوده و دارای کانی های اصلی شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، هورنبلند، بیوتیت و کوارتز و کانی های ثانویه شامل سرست، کلریت، کوارتز و اکسید آهن می باشد. در توده نیمه عمیق بافت از نوع پورفیری بوده و دارای کانی های اصلی شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپات، هورنبلند و کوارتز و کانی های ثانویه شامل سرسیت، کلریت، کوارتز و اکسید آهن می باشد. نتایج ژئوشیمی این توده های نفوذی نشان می دهد که اغلب آنها متاآلومینوس بوده و از کم پتاسیم تا پتاسیم متوسط متغیرند.