سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدمصطفی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهنام کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غربی استان کرمان و در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان زرند قرار گرفته است.کوه چهل دختر ازواحدهای ماسه سنگی متعلق به ژوراسیک میانی و آهکهای کرتاسه تشکیل شدهاست، که یک ناودیس بزرگ متشکل از ماسه سنگهای سری بیدو دامنه کوه را شامل می شود و در قسمت بالای ناودیس،آهکهای کرتاسه بصورت یک لایه ستبر و افقی،بایک ناپیوستگی واضح، بررویماسه سنگهای ژوراسیک قرار گرفته است. اجزاء بوجود آورنده ماسه سنگها عبارتنداز:کوارتز- فلدسپاتها-کربناتها- کانی های رسی وهمچنین کانیهای فلزی مس و آهن. دراین ناحیه کانسار مس در درون ماسه سنگهای سری بیدو تشکیل شده،که به دوصورت می توانکانیهای مس دار را مشاهده نمود: بصورت قطعات درشت واولیه – بصورت سیمان و پر کننده فضاهای خالی میان دانه های ماسه سنگ ها.کانیهای موجود در سنگهای منطقه عبارتند از: کالکوسیت:که بصورت قطعات درشت واولیه، که در حال تجزیه شدن به کوولیت است – پیریت:بصورت قطعات درشت و اولیه، که در حال تجزیه شدن به اکسیدهای آهن استکوولیت:بصورت قطعات درشت حاصل از دگرسانی کالکوسیت – مالاکیت:که بصورت سیمان و شکافه پرکن عمل کرده است – آتاکامیت:که به صورت سیمان فضاهای خالی سنگ را پر کرده است