سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم
امیر پازوکی – استادیار گروه معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه لرستان
رضا زارعی سهامیه – استادیار گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه لرستان
زهرا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کانسار گل زرد از نوع کانسارهای روی و سرب و مس (نقره) است که باتوالی آواری تریاس بالایی- ژوراسیک همراهی می شود . شواهد بافتی در این منطقه نشان می دهند که ماده معدنی همراه سنگدرون گیر تشکیل و بعداً در اثر انحلال و مهاجرت در شکستگی ها نیز تمرکز یافته اند . فراوان ترین کانی ها دراین معدن شامل اسفالریت ،گالن، پیریت و کالکوپیریت بوده است . نتایج بدست آمده از آزمایشات شیمیایی برمبنای ICP-MS,XRF و مطالعات برروی مقاطع نازک نشان می دهد که مقدار روی به سرب در بخش معدنی متوسط برابر ۴۴/۳۱۲ بوده و در افق کانه دار از پایین به بالا مقدار اسفالریت نسبت به گالن افزایش می یابد