سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرزاد پارسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ل
سعید تاکی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

منطقه دیلمان واقع در ۰۴ کیلو متری جنوب شهرستان لاهیجان در زون البرز مرکزی قرار دارد و قسمت اعظم آن توسط واحد های رسوبی – آتشفشانی سنوزئیک پوشیده شده است .نمونه ها شامل سنگ های ولکانیک کلاستیک می باشند .که انواع آن ها درمنطقه مورد مطالعه شامل سنگ های پیرو کلاستیک ، کریستال ویتریک توف ریولیتی ، لیتیک توف و سنگ های اپی کلاستیک ، توفیت ، رسوبات سیلیسی آواری )کنگلومرا ( دیده می شود . براساس آنالیز هایXRD زون آلتراسیون قابل تفکیک.دگرسانی سیلیسی + کربناتی + پروپیلیتیک ، سیلیسی + پروپیلیتیک می باشند. مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی نشان می دهد دگرسانی گرمابی به دو صورت جانشینی در بطن کانی ها و نهشت مستقیم در فضای خالی و شکستگی ها می باشد .کلریت در هاله بیرونی دگرسانی پروپیلیتیک به صورت جانشینی و پرکننده فضای خالی مشاهده می شود . با مبنا قرار دادن سنگ دگرسان نشده می توان رفتار عناصر را در طی فرآیند آلتراسیون بررسی نمود از یک سو می توان از اثر آلتراسیون بر تغییرات ترکیب شیمیایی سنگ ها اطلاع حاصل کرد و از سوی دیگر به نحوی ماهیت شیمیایی محلول هیدروترمال مسبب آلتراسیون را مشخص نمود