سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب رحمانیان – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین فاتحی –
حمید احمدی پور –
عباس مرادیان –

چکیده:

توده های لامپروفیری در شمال غرب رفسنجان به صورت دایک هایی در میان نهشته های ولکانیکی منطقه به سن ائوسن فوقانی نفوذ کرده اند. کانی های تشکیل دهنده این سنگ ها، شامل کلینوپیروکسن، الیوین، فلوگوپیت، بیوتیت و پلازیوکلاز می باشد. براساس ترکیب کانی شناسی و شواهد ژئوشیمیایی، لامپروفیرهای منطقه مورد نظر کالکو آلکالن و بیشتر از نوع مینیت می باشد بررسی نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده با کندریت بیانگر غنی شدگی عناصر نادر خاکی سبکLREE) نسبت به عناصر نادر خاکی سنگینHREE)و بالا بودن مقدار عناصر ناسازگارLILنسبت بهHFSهمچنین بی هنجاری منفی شاخص Ta, Nb Ti در این نمونه ها نشانگر منشا گرفتن آنها از یک گوه گوشته ای غنی شده می باشد