سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن چکنی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استادیار , عضو هیات علمی گروه پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب علیمحمدیان – استادیار , عضو هیات علمی گروه سنگ شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات مع
سکینه شکاری – کارشناسی ارشد پترولوژی ، گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مجموعه دگرگونی- آذرین دلبر واقع در جنوب شرق شاهرود طیفی از سنگهای دگرگونی درجه پایین (فیلیتها و میکاشیستها) تا درجه بالا (آمفیبولیت و گنیس) به سن نئوپروتوزوییک را شامل میشود. مذاب حاصل از ذوب این مجموعه، رگه ها، بسته ها و توده های گرانیتی کوچک مقیاسی را ایجاد کرده است. این مجموعه توسط دایکهای بازیک- حدواسط متعددی قطع شدهاست. بر اساس مطالعات میکروسکوپی اوژیت ، هورنبلند و پلاژیوکلاز جز کانیهای اصلی سازنده دایکها هستند .مگنتیت، تیتانومگنتیت به همراه آپاتیت و اسفن کانیهای فرعی این دایکها به حساب میآیند. اپیدوت ، کلریت ، هماتیت ، کلیست و به ندرت زئولیت کانیهای ثانویه این دایکها به حساب میآیند. براساس ویژگیهای مغناطیسی کانیهای اوژیت ، هورنبلند ، اسفن ، اپیدوت و کلریت از جمله کانیهای پارامغناطیس محسوب میشوند .پلاژیوکلاز، کلسیت و زئولیت نیز در دسته کانیهای دیامغناطیس قرار می- گیرند. هماتیت ، مگنتیت و تیتانومگنتیت جز کانیهای فرومغناطیس این دایکها محسوب میشوند. مقادیر Km اندازه گیری شده ۱۷۰۰> Km > 300μSI میباشد که از حضور کانیهای پارامغناطیس و فرومغناطیس موجود در این سنگها ناشی می شود. نمودارهای ترمومگنتیت افت شدید مقادیر Km در محدوده دمایی ۵۷۰ تا ۵۸۰ درجه سانتیگراد معرف تخریب مگنتیت میباشد . افت تدریجی مقدار Km در برابر دما در محدوده دمایی ۶۰۰ تا ۷۰۰ درجه در برخی دیگر ار نمودارهای ترمومگنتیت معرف حضور هماتیت در این نمونه دایک- می باشد. مقاطع صیقلی هم حضور مگنتیت را در این دایکها تایید مینماید.