سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیوان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایشفرآوری مواد معدنی، دانشگاه ص
محمدمهدی سالاری راد – استادیار مهندسی معدن; دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بایز حسینی – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

موثرترین و کارآمدترین شیوه برای شناخت فرآیند، طراحی و بهینهسازی فلوشیت فرآوری کاربرد همزمان آزمایشهای متالورژیکی به همراه روشهای نوین کانیشناسی میباشد. ترکیب این دو حوزه از مطالعات را کانیشناسی فرآیند میگویند. در این مقالهخواصسنجی بخش اکسیده کانسار روی مهدیآباد یزد به عنوان مطالعه موردی بررسی شد. با رو به پایان نهادن ذخایر سولفیدی، کانسارهای اکسیده روی اهمیت زیادی پیدا کردهاند. بمنظور فرآوری موفق این کانسارها میبایست خواصسنجی صحیح و دقیق متالورژیکی، کانیشناسی، بافت و عیارسنجی انجام شود. خواصسنجی کانسار مهدی آباد با استفاده از میکروسکوپ نوری XRFSEM و XRD انجام گرفت. پس از تهیه نمونه معرف و دانهبندی، آزمایشهای مایعات سنگین بر روی آن انجام شد. از هر دو بخش شناور و غرق شده مقاطع نازک و صیقلی تهیه و مطالعات ذکر شده بر روی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد که روی در سه کانی اسمیتزونیت، همیمورفیت و کالکوفانیت متمرکز شده است. درجه آزادی کانیها نزدیک ۱۰۰ میکرون به دست آمد. با توجهبه نتایج پیشبینی میشود روش لیچینگ- استخراج حلالی- الکترووینینگبهترین گزینه برای فرآوری این کانسار باشد.