سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهرداد کریمی – دکترای زمین شناسی اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کانسار تیتانیوم کهنوج در ۳۵۰ کیلومتری جنوب استان کرمان و ۳۰ کیلومتری جنوب کهنوج می باشد. به لحاظ چینه شناختی این مجموعه همیشه در قاعده مجموعه های دگرگونی پالئوزوئیک زیرین قرار دارد و در وضعیت برجا به زون سنندج – سیرجان تعلق دارد و بطورکلی مجموعه افیولیتی کوهستان بند زیارت از چهاربخش عمده تشکیل شده است که از قدیم به جدید عبارتند از : الف-گابروهای لایه ای ب- مجموعه ماگمایی بازالتی ج- گرانیت های ترشیری د- مجموعه سوسوریتی – میلونیتی. با توجه به مطالعات میکروسکوپی، واحدهای سنگی موجود عبارتند از : گابرو، (الیوین گابرو)، (فروگابرو )، دیوریت، آنورتوزیت، تراکتولیت و دیاباز. البته عمده ترین کانی زایی در ارتباط با مجموعه گابروهای دانه ریز (فروگابرو ها) و گابروهای دانه درشت (الیوین گابروها) مشاهده می شود. کانی های ایلمنیت روتیل و مگنتیت در نمونه های مورد مطالعه با درصد فراوانی بیشتری نسبت به سایر کانی های فلزی مشاهده می شوند و همچنین کانی های غیر فلزی تشکیلات سنگی مذکورعبارتند از: پلاژیوکلازهای بازیک ، پیروکسن عمدتاًOPX CPXو آمفیبول . در محل قرار گیری فروگابروهای ریز دانه، میزان کلی اکسیدهای آهن و تیتانیوم بالابوده و کانه های تیتانیوم در وابستگی تنگاتنگ با اکسیدهای آهن می باشند و بطور کلی توده های فروگابروئی دارای بیشترین عیار و بهترین شرایط جهت استحصالTiO2 را دارا می باشند. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده بر روی منشا کانسار تیتانیوم کهنوج در تحقیق حاضر، می توان گفت که مجموعه افیولیتی بند زیارت کهنوج یکی از کلاسیک ترین و زیباترین مجموعه های افیولیتی موجود در ایران است که چند زاد بودن اجزا متشکله افیولیت مذکور براساس تقسیم بندی به زیر مجموعه هایی به شرح ذیل محرز می باشد : -۱ عمدتا از سنگهای مافیک و اولترامافیک تشکیل شده اند . -۲ عمدتا از گابروها، دیابازها، گدازه های بالشی، رسوبات عمیق (آهکهای پلاژیک) و پلاژیوگرانیت تشکیل شده اند