سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جهانگیری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
بهروز صالحی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

کوههای بزغوش بخشی از رشته کوههای البرز غربی و آذربایجان را تشکیل میدهند که سنگهای آتشفشانی ائوسن و توده های نفوذی الیگوسن با ترکیب آلکالن از ویزگیهای بارز این ناحیه میباشد. در بخش شمالی بزغوش، سنگهای آتشفشانی با ترکیب الیوین-بازالت، آندزیتهای مگاپرفیری و تراکی-آندزیتی برونزد دارند که سنگهای تراکی- آندزیتی دارای فنوکرستهای درشت آنالسیم میباشند. مطالعه کانی شناسی و بحث ماگمایی و اولیه یا ثانویه بودن آنالسیم موضوع این مقاله میباشد. کانیهای آنالسیم، الیوین، سانیدین، پلاژیوکلاز و کلینوپیروکسن کانیهای اصلی تشکیل دهنده سنگهای تراکی- آندزیتی میباشند. کانیهای آنالسیم شکل دار بوده و بصورت ایزوتروپ دیده میشوند. کانیهای پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و اکسیدهای آهن بصورت انکلوزیون داخل فنوکریستهای آنالسیم مشاهده میشوند. کانیهای الیوین دگرسانی متوسط به ایدینگزیت و بولانژیت را نشان میدهند. شکل دار بودن بلورهای آنالسیم، نبود ترکهای ثانویه در اطراف فنوکریستهای آنالسیم و پایین بودن مقدار Cs نمونه های مطالعه شده میتوانند دلایلی بر تبلور مستقیم آنالسیم از ماگما بوده باشند. ماگمای تشکیل دهنده این سنگها ویژگی ماگماهای آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی داشته وبا توجه به تهی شدگی عناصر لیتوفیل با شعاع یونی کوچک و عناصر Ta, Nb, Ti منبع گوشته ای غنی شده مرتبط با فرورانش برای تولید ماگمای اولیه این سنگهامیتوان در نظر گرفت.