سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بومری –
محمد مرادی –

چکیده:

در منطقه ای بنام قشلاق عباس آباد در حدود ۱۳۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان قزوین کانی زایی مس، سرب و روی به شکل رگه ای و غیر رگه ای اتفاق افتاده است. سنگهای میزبان جزء یک توالی ضخیمی از سنگهای اتشفشانی و آذرآواری ائوسن درزون طارم از البرز باختری می باشند. کانی زایی رگه ای اولیه به صورت سولفیدی بوده که عمدتا شامل کالکوپیریت، گالن، اسفالریت، تنانتیت و پیریت است. کانی شناسی نمونه های برداشت شده با میکروسکوپ پلاریزان، دیفراکتومتری اشعه ایکس (XRD) و ریز تجزیه گر الکترون کاو (EPMA) مطالعه شده است. نتایج حاصله در این مقاله ارائه شده است.