سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سبک خیز – کارشناسی ارشد رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
سیدحسن حجازی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
عباس عابداصفهانی – گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
علیرضا ندیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اسپلوتم ها (غار نهشته ها)، رسوبات شیمیائی دارای شبکه بلوری شکل دار تا نیمه شکل دار و یا بصورت آمورف هستند. بدلیل اینکه محیط غار دارای درجه حرارت ثابت و رطوبت نسبی بالایی بوده و این شرایط را درطول زمانهای طولانی ثابت نگه می دارد، شرایطی ایده آل برای رسوبگذاری شیمیایی کانیها فراهم می شود. در این پژوهش غارنهشته های غار خاصه تراش، با استفاده از آنالیز دستگاهی (XRD) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت شناسائی انواع کانی های کربناته (آراگونیت و کلسیت) با استفاده از تغییرات میزان استرانسیوم، تعداد۱۱نمونه از غارنهشته های کربناته انتخاب و توسط دستگاه جذب اتمی (AAS) مورد آنالیز قرار گرفتند. سپس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ،SEM از سطوح مورفولوژیکی غارنهشته ها تصویر برداری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، اسپلوتم ها در غار خاصه تراش در چهار دسته کربناته (کلسیت و آراگونیت)، سولفاته (ژیپس و در یک مورد تناردیت)، سیلیکاته (کوارتز) بوده و کلرورها (هالیت) به عنوان عضو نسبتاً ثابت در بیشتر موارددیده شد. کانی های ژیپس بصورت پریسماتیک، رمبوئدر، سوزنی، موی فرشته، بلورهای اسکالنوهدرال و آمورف می باشند. نتایج نشان داد؛ فرآیندهائی که موجب نهشته شدن رسوبات شیمیائی در غار خاصه تراش گردیده عبارتند از: ۱) نسبت میزان از دست دادن آب/جذب آب. ۲) تغییرات فاز و وضعیت. ۳) رسوب/انحلال. شرایط تشکیل کانی ها شامل: ۱) کانی های تشکیل شده از محلولهای با درجه حرارت پائین در منطقه ودوز (کلیست، آراگونیت و مانند اینها). ۲) کانی های های تشکیل شده در اثر فرآیند های انحلالی هیدروترمالی (کوارتز).