سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهروز بابازاده – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رقیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
عزیز رحیمی چاکدل – گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

چکیده:

سنگهای آتشفشانی خوش ییلاق به سن سیلورین بالایی، در شرق استان گلستان و در زون ساختاری البرز شرقی واقع شده اند. این توده و لکانیکی به طور مشخص تحت تأثیر سیالهای گرمایی دگرسان شده و دگرسانی پروپلیتی یکی از دگرسانی های گسترش یافته در این منطقه می باشد که بر پایه مطالعات صحرایی و پراش پرتوی ایکس، چهار زون دگرسانی کلریتی، اپیدوتی، آلبیتی و هماتیتی در منطقه قابل تشخیص است. نتایج ریز پردازشی نشان می دهد که کلریت های منطقه از نوع پنینیت، تالک کلریت و دیابانیت می باشند. بر اساس مطالعات ترمومتری بر روی کانی کلریت و محدوده دمای پایداری دیگر کانی های حاصل از دگرسانی موجود در منطقه، دگرسانی سنگ های م نطقه در گستره دمایی ۱۸۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد صورت پذیرفته است. میانگین پیستاسیت در اپیدوت های مورد مطالعه ۳۲/۱۵ می باشد و نشان می دهد که از نوع ماگمایی بوده و بر این اساس اپیدوت ها از سوسوریتی شدن پلاژیوکلازه تشکیل شده اند.