سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
بتول تقی پور – عضو هیئت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

معدن بیداخوید در جنوب غرب شیرکوه، به فاصله ۷۰ کیلومتری شهر یزد قرار گرفته است. این منطقه از لحاظ موقعیت زمین شناسی در زون ایران مرکزی و بخشی از کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر قرار دارد. معدن فلدسپار بید اخوید در مجاورت سنگ های گرانیتی شیرکوه و آهک های سازند جمال به سن ژوراسیک واقع شده است. با توجه به مطالعات پتروگرافی سنگ های غالب این معدن ماسه سنگ می باشد که با توجه به رده بندی فولک شامل لیت آرنایت ، آرکوز ، آرکوزآرنایت ، ساب لیت آرنایت و لیت آرنایت دگرسان شده می باشد. کانی های اصلی سازنده این ماسه سنگ ها شامل کوارتز، آلبیت، مسکوویت، ایلیت، ژاروسیت، اورتوکلاز، تورمالین و کلریت می باشد. همچنین بافت های غالب ماسه سنگها و گردشدگی و جورشدگی ضعیف در ماسه سنگها نشان دهنده نزدیک بودن سنگ منشا می باشد. به دنبال مطالعات پتروگرافی و سنگ شناسی چندین نمونه جهت آزمایشات XRD ارسال گردید نتایج حاصل از این مطالعات نیز وجود کانی های کوارتز، آلبیت، مسکوویت، ایلیت، ژاروسیت اورتوکلاز، تورمالین و کلریت در این سنگ ها تایید می نماید . با توجه به شواهد صحرایی، مطالعات پتروگرافی و مقایسه ترکیب کانی شناسی ماسه سنگها با گرانیت شیرکوه، به نظر می رسد توده گرانیتی شیرکوه نقش مهمی در ایجاد خاک صنعتی بید اخوید داشته است.