سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مصطفی منصوریان – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

واحدهای لیتولوژیکی رخنمون یافته در منطقه بندرهنزا ‚ شامل واحدهای آذرین بیرونی و درونی با ترکیب حدواسط تا اسیدی در بخش جنوبی زون سنندج – سیرجان در استان کرمان دیده می شوند.این مجموعه شامل گدازه های آندزیت پورفیری و پیروکلاستیک با ترکیب توف – توف برشی و آگلومرای آندزیتی است.در این محدوده سن واحد های آتشفشانی پیروکلاستیکی‚ مربوط به ائوسن و سن واحدهای نفوذی مربوط به بعد از ائوسن و احتمالا الیگومیوسن است. جوان ترین فاز ماگماتیسم در این محدوده الیگومیوسن رخ داده که شامل تزریق های مکرر(حداقل دو فاز) از واحدهای ساب ولکانیک با ترکیب گرانودیوریت پورفیری(میکرو) است که تزریق آن ها عامل اصلی کانی سازی در این محدوده می باشد.در محدوده بندرهنزا به دلیل حجم زیاد و عملکرد گسترده سیالات دگرسان کننده، فرآیندهای دگرسانی از اهمیت و گسترش قابل توجهی برخوردارند. مهمترین فرآیندهای دگرسانی قابل مشاهده در این محدوده شامل دگرسانی های پروپیلی تیک(با گسترش زیاد)، فیلیک، پتاسیک و سیلیسی است. شدت گسترش فرآیندهای دگرسانی در محدوده بندرهنزا انطباق خوبی با تکتونیک منطقه و گسل های فعال محدوده را نشان می دهد. در نقشه زمین شناسی ۱:۵۰۰۰ بندرهنزا کانی سازی انجام شده با توجه به وضعیت و موقعیت جایگزینی استوک ساب ولکانیک اصلی و همچنین دگرسانی های مرتبط اتفاق افتاده در دو بخش قابل مطالعه و بررسی است: الف- کانی سازی در استوک گرانودیوریت پورفیری که بیشتر به صورت رگه – رگچه های کوارتز+ مگنتیت ± کالکوپیریت ± پیریت است. ب- کانی سازی در واحد لوکوگرانیت با دگرسانی فیلیک که بیشتر به صورت کانی سازی پراکنده از پیریت ± کالکوپیریت ± مالاکیت + اکسید آهن است.