سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقارودی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه معدنی بزوشک در ۶۳ کیلومتری جنوب غربی مشهد، در زون بینالود قرار دارد. کانی سازی در این منطقه به شکل رگه ای می باشد. این منطقه اکتشافی به دو بخش بزوشک (۱) در جنوب غربی روستای بزوشک، و بزوشک (۲) در شمال شرقی آن تقسیم می شود. در محدوده بزوشک (۱) در راستای یک زون گسله کانی سازی با امتداد تقریباً شمالی- جنوبی تشکیل شده که در بخض عمده ای از آن آثار کانی سازی مس به صورت کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و همراه با اکسیدهای آهن و کانی های باطله کوارتز و کلسیت مشاهده می شود. کانی سازی مس و طلا در محدوده بزوشک (۲) در رگه سیلیسی کانه دار با راستای N40W مشاهده می شود که با آبرفت و واریزه های حاصل از معدنکاری گذشته، پوشیده شده است، بنابراین ضخامت رگه مشخص نیست. کانی سازی شامل پیریت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت، هماتیت، مگنتیت، گوتیت و لیمونیت می باشد. کانی سازی آهن بصورت رگه ای با ضخامت کمتر از ۰/۵ متر در طول نزدیک به ۱۰۰ متر با امتداد N40E مشاهده می شود. مگنتیت با ابعاد در حد ۰/۵ میلیمتر و ذرات ریز هماتیت با بافت پراکنده در متن دیده می شود. در اطراف رگه ها آلتراسیون سیلیسی و کربناتی مشاهده می شود. در منطقه اکتشافی بزوشک سیالات درگیر بیشتر از نوع L+V می باشد. دامنه دمای همگن شدن سیالات درگیر بین ۲۲۶ درجه سانتیگراد تا ۳۷۰ درجه سانیتگراد در منطقه اکتشافی بزوشک (۱) می باشد، اما در منطقه اکتشافی بزوشک (۲) دما بین ۲۴۵درجه سانتیگراد و تا ۳۹۰ درجه سانتیگراد می باشد. میانگین دمایی در منطقه بزوشک (۱) ۲۸۶ درجه سانتیگراد، و میانگین دمایی در منطقه بزوشک (۱) ۳۲۰ درجه سانتیگراد می باشد. با توجه به شواهد زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی، دمای همگن شدن سیالات درگیر و ناهنجاری های بالای مس (حداکثر تا ۶۱۳۰۰ppm ) و طلا (حداکثر تا ۸۰/۷ppb) در هر دو منطقه اکتشافی بزوشک، این منطقه یک کانسار مس- طلای اپی ترمال و کانی سازی آهن هیدروترمال است.