سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیمه سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا- همدان
محمد معانی جو – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان

چکیده:

شواهد صحرایی، مطالعات میکروسکوپی و اشعه ایکس روی توده آهن شهرک ۱ معدن شهرک نشان می دهد که در این کانسار دراثرنفوذ توده های آذرین به درون سنگ های اطراف منجر به بروز جایگزینی متاسوماتیک گردیده است. از جمله می توان بهتشکیل اسکارن )اپیدوت زایی، کربنات زایی و کانی متاسوماتیک هیدروترمالی( اشاره نمود. مجموعه کانی های تشکیل یافته در اسکارن ها عبارتند از:آندرادیت، اپیدوت، کلسیت، و مقدار جزئی کوارتز. دیگر فرایندها نیز کانی هایی مانند پیریت، وزوویانیت را به وجود آورده اند.