سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان سلاطی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شقارودی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا حیدریان شهری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقه کیبر کوه در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی قرار گرفته است. منطقه مطالعاتی از شرق به روستای زوزن (قاسم آباد) و از غرب به کیبر کوه محدود می شود. این محدوده با وسعت حدود ۶۰ کیلومتر مربع در شرق کیبر کوه واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه شامل اسلیت، فیلیت، شیست و سنگ آهک با تبلور مجدد مربوط به پالئوزوئیک و مجموعه توده های نفوذی با سن کرتاسه تا ترشیاری که به شکل دایک و استوک نفوذ نموده اند. ترکیب آنها از گرانیت تا دیوریت تغییر می کند. زون های آلتراسیون پروپلیتیک با وسعت بیشتر، سرسیتیک، آرژیلیک و سیلیسی با گسترش کمتر در جنوب محدوده مشاهده می شود. زون های اسکارن در چند قسمت شناسایی شد. کانی سازی پیریت، کالکوپیریت، مگنتیت، گالن و باریت در جنوب منطقه شناسایی گردید. در بخش های جنوبی و مرکزی منطقه رگه های کواتز با ضخامتهای مختلف در محل کنتاکت دایک ها و توده های نفوذی که در شیستها و اسلیتها نفوذ نموده اند، دیده می شوند. بر اساس اکتشافات ژئوشیمیایی سنگ، بی هنجاری عناصر زیر شناسایی شد، مس در جنوب و مرکز منطقه شناسایی گردید، سرب و روی در جنوب و شمال غربی منطقه میزان بالایی را نشان می دهند. به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر انجام مطالعات مگنتومتری و IP-RS در منطقه پیشنهادی می گردد.