مقاله کانی سازی روی و سرب در کانسار کوه سورمه فیروزآباد، استان فارس: شواهد زمین شیمیایی و میانبارهای سیال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ژئوشیمی از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: کانی سازی روی و سرب در کانسار کوه سورمه فیروزآباد، استان فارس: شواهد زمین شیمیایی و میانبارهای سیال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میانبارهای سیال
مقاله زمین شیمی
مقاله کوه سورمه
مقاله گنبد نمکی جهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور بتول
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری صفیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار روی و سرب کوه سورمه در جنوب فیروزآباد و جنوب شرقی گنبد نمکی جهانی قرار گرفته است. توده معدنی شامل گالن، اسفالریت و پیریت است که توسط دولومیت های برشی شده تشکیل دهنده سنگ دیواره کانسار احاطه شده است. سنگ میزبان کانسار، کربنات های پرمین بالایی هستند که دگرسانی گرمابی، انحلال و برشی شدن را نشان می دهند. مطالعات ریزدماسنجی بر روی نمونه های کلسیت نشان می دهد که بیشتر میانبارهای سیال از نوع اولیه و دو فازی مایع-گاز هستند. دمای همگن شدگی میانبارها، محدوده ۷۲-۱۴۵oC ا نشان می دهد و شوری آنها از ۱۳ تا ۵٫۲۲ درصد وزنی معادل NaCl تغییر می کند. بر اساس دمای همگن شدگی و شوری سیال می توان منشأ سیال کانسنگ ساز را شوراب های حوضه ای در نظر گرفت. زمین شیمی عناصر جزئی نشان می دهد که شیل سازند زردکوه به طور غیرعادی از عناصر سرب و روی غنی بوده و بنابراین می تواند سنگ منشأ کانه سازی باشد. زمین دماسنج نسبت گالیم به ژرمانیم (Ga/Ge) در اسفالریت، دمای نهشته شدن فلزات از سیال کانه ساز را ۲۱۰oC نشان می دهد.