مقاله کانون های تغذیه فکری امیرکبیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: کانون های تغذیه فکری امیرکبیر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امیرکبیر
مقاله کانون های تاثیرگذار
مقاله تبریز
مقاله روسیه
مقاله عثمانی
مقاله اندیشه های فکری امیرکبیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی خویی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آغاز تحولات و دگرگونی های صنعتی، اقتصادی و فکری دنیای غرب و نفوذ آن به دنیای شرق، کشورهای روسیه و عثمانی به علت همجواری با دنیای غرب، نفوذ اندیشه های فکری دنیای غرب در این کشورها زودتر از سایر کانون های شرق آغاز گردید. لذا روشن فکران و دولت مردان بیش تر کشورهای شرق الگوهای این کشورها را مورد استفاده خود قرار دادند. شهرهای آذربایجان و گیلان نیز به علت قرار گرفتن در مسیر ارتباطات تجاری و داشتن ارتباط فکری با روسیه و عثمانی زودتر از سایر شهرها در جریان تحولات دنیای غرب قرار گرفت. امیر کبیر یکی از دولت مردان بزرگ ایران نیز با استفاده از جریان های فکری این سه کانون، توانست اندیشه های فکری خود را متحول سازد.