سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسن شریعتی – کارشناس ارشد آبخیزداری
علی اصغر طالبان فرد – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

کانون بحرانی فرسایش بادی محمدآباد بادقوس در ۷۸ کیلومتری غرب شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی واقع گردیده است طبقه بندی اهمیت و ارزیابی میزان تاثیر هریک از اقدامات مدیریتی بیومکانیکی و بیولوژیکی در تثبیت شن های روان و کنترل فرسایش بادی دراین کانون بحرانی مشخص نموده است که روشهای اعمال شده تواما نتایج مبت و موثری داشته است از آنجا که پایداری روشهای اعمال شده در گرو رعایت اصول مبتنی بر توسعه پایدار بوده ارزیابی اقدامات صورت گرفته مشخص ساخته که هریک از شیوه های به کار رفته به تنهایی ابعاد مورد نظر را در راستای توسعه پایدار چه از نظر رعایت تتنوع یا سازگاری گونه ای و نیز برخورداری از تاثیرات جوامع محلی و نیز مشارکت دستگاه های اجرایی قضایی و انتظامی به همراه داشته است در نهایت آنچه در کانون بحرانی بادقوس صورت گرفته است حضور مشترک و هماهنگ عوامل فوق با تکیه بر اصول علمی تجربی و دانش بومی درمنطقه بوده که سرانجام این طرح را به طرح شاخص تبدیل نموده است.