سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر اصغری – پژوهشکده تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی
داود حسن پور – پژوهشکده مهندسی – مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده:

در تاین مقاله نحوه متمرکز ساختن باریکه یونی شتاب یافته توسط تورهای شتاب دهنده یونی الکترواستاتیک با استفاده از عدسی های چهار قطبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای باریکه های یونی و نیز پروتون های شتاب دار در حالت نسبیتی فاصله کنونی بر حسب انرژی جنبشی ذرات محاسبه گردید و برآوردی برای یونهای گزنون در رژیم غیر نسبیتی ارائه گردید. در نتیجه فاصله کنونی عدسی چهار قطبی با دو عامل اصلی القای مغناطیسی عدسی و سرعت سیر یونها کنترل می شود. نمودار تغییرات فاصله کانونی بر حسب القای مغناطیسی و سرعت سیر یونها ارائه شده است.