سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزت اسلامی زاده – گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
شهرام سامانی راد – شرکت معدنجویان غرب آسیا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق کویر ابرکوه قرار دارد. کانه زایی منیزیت و هونتیت در بخشی از زون برشی گسل دهشیر-بافت رخ داده است. کانه سازی به طور عمده در داخل سرپانتینیت ها دیده می شود که بخشی از مجموعه افیولیتی دهشیر-نائین می باشند. احتمالاً در اوایل کواترنری، جنبشهای کوهزایی پس از پاسادنین، موجب فعال شدن دوباره گسل دهشیر و حرکت محلولهای گرمابی در امتداد گسلها شده است. محلولها با آزاد سازی و حمل منیزیم موجود در سنگهای اولترامافیک و ترکیب آن باCO2محلول، ذخایر منیزیت و هونتیت را تشکیل داده اند. منیزیت به صورت رگه ای، گل کلمی و توده ای و هونتیت به شکل ریز دانه و الیاف متراکم گچی در این منطقه یافت می شود