سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- مسئول کتابخانه
کمال نوری خانکهدانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

الترامافیک ها عمده ترین سنگ های مجموعه افیولیتی نیریز را تشکیل می دهند. این مجموعه میزبان کانه زایی کرومیت و گاه مس می باشد. اندیس معدنی مس دولت آباد (نیریز) در پیکره این سنگ های الترامافیک- گابرویی و گدازه های بالشی دیده می شود. در این منطقه در سطح زمین آثار پراکنده ای بصورت رگه و رگچه هایی از کانی های کربنات مس (مالاکیت) و اکسیدهای مس همراه با هماتیت و گوتیت دیده می شود. به طرف عمق میزان کانی های سولفیدی افزایش می یابد. در مقاطع میکروسکوپی کانی های کوولیت، کالکوسیت، کالکوپیریت، بورنیت و پیریت مشاهده گردیده است. بر اساس شواهد بافتی و کانی شناختی این اندیس در طی فرآیندهای گرمایی تشکیل شده اند و تحت تأثیر آن سنگ های میزبان بشدت سرپانتینی شده اند.