سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه تقی زاده قورولی – دانشجوی زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود
فردین موسیوند – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ال…. قاسمی – دکترای پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کانسار منگنز ذاکری در ۶٠ کیلومتری جنوب غرب سبزوار و در بخش بالایی توالی آتشفشانی-رسوبی کرتاسه پسین در پهنه ایران مرکزی و زیر پهنه سبزوار رخ داده است. توالی میزبان از قدیم به جدید شامل توف و رسوبات توفی، سنگهای آتشفشانی سیلتستون، شیل سیلیسی و ماسه سنگ توفی در بخش زیرین و آهکهای پلاژیک نازک لایه و مارن و تناوبی از توف در بخش بالایی این توالی است. پیکرههای معدنی بصورت عدسی و لایهای شکل در داخل سنگهای توفی بصورت هم خوان و همروند با سنگهای میزبان و کمر بالا و کمر پایین دیده میشود. ماده معدنی دارای بافتهای تودهای، نیمه توده- ای و دانهپراکنده و کلوفرمی بوده و از لحاظ کانی شناسی بطور عمده از پیرولوزیت و پسیلوملان تشکیل شده است. دگرسانی سنگ دیواره در کمرپایین کانسار بطور عمده شامل دگرسانی کلریتی میباشد. کانسار ذاکری از لحاظ ویژگیهای مختلف از جمله ماهیت آتشفشانی- رسوبی و توالی سنگهای میزبان، شکل هندسی، بافت و ساخت و کانی شناسی بیشترین شباهت را با کانسارهای منگنز نوع بروندمی یا آتشفشانی-رسوبی یا بروندمی نشان میدهد.