سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا صالحی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رساء – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
سعید علیرضایی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
احمد کاظمی مهرنیا – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه معدنی عباس آباد در شمال شرق شاهرود در کمربندی از سنگهای آتشفشانی قرار دارد و میزبان هشت کانسار مس است. هدف از این پژوهش، آگاهی از ویژگیهای کانی سازی در این کانساره ها با بهره گیری از مشاهدات صحرایی، روشهای میکروسکوپی، XRD و فن آوری نوین اسپکترومتری رامان است. سظنگهای آتشفشانی این منطقه، شامل طیفی از آندزیت تاتراکی آندزیت، تراکی آندزی بازالت و تراکی بازالت است. کانی سازی مس به صورت افشان، رگچه ای و داربستی است وبه طور عمده محدود تراز بالایی واحدهای آتشفشانی است. چهار دگرسانی کربناتی، سیلیسی، اپیدوتی و کلریتی در سنگهای میزبان قابل تشخیص است. بارزترین ویژگی کانسارهای این منطقه، چینه کران بودن آنها، پاراژنز ساده با چیرگی کالکوسیت به عنوان کانه اصلی است که با مقدار کمی بورنیت، دیژنیت، کوولیت، مس طبیعی، پیریت و هماتیت همراهی می شود. کانیهای غیر فلزی همراه شامل کوارتز و کلسیت است.