سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه تقی پور – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی، آلمان، پتسدام، جی اف
علی کنعانیان – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
دانیل هارلو – آلمان، پتسدام، جی اف زد (GFZ)
رولند ابرهانسلی – آلمان، پتسدام، دانشگاه پتسدام

چکیده:

کانسارهای آهن-آپاتیت بافق واقع در میکروپلیت ایران مرکزی می باشد. سنگ های ولکانیکی، پیروکلاستیکی و کربناته کامبرین میزبان کانسارهای آهن-آپاتیت بافق است. آپاتیت به صورت رگچه ای، نامنظم درون مگنتیت و بلورین رخنمون یافته است. مطالعات میکروسکوپی دو نسل آپاتیت را در سنگ های مذکور گزارش نموده است. انواع اولیه دارای مناطق تیره و روشن هستند. از طرف دیگر انکلوزیون های کانی های عناصر نادرخاکی در مناطق تیره بوفور مشاهده می شود. مطالعه شیمی آپاتیت در نقاط تیره و روشن نشان می دهد که مناطق روشن از لحاظ (SiO2 (0.0.46 و Cl (0.3-1.5) و (LREE (1.46 و( SO3 (0.1-0.35 و( Na2O (0.01-0.4 نسبت به مناطق تیره (مناطق واکنشی) غنی تر است. مونازیت از نظر LREE و زنوتیم از نظر HREE غنی است. نتایج حاصل از ترمومتری بر روی جفت کانی مونازیت-زنوتیم نشان می دهد، که دمای سیال متاسوماتیسمی حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد است. به بیان دیگر متاسوماتیسم عناصر نادرخاکی در آپاتیت با دگرسانی سنگ میزبان و تشکیل کانی های آلبیت، اکتینولیت و کلریت (رخساره شیست سبز) همراه بوده است.