سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس گل محمدی – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی م
محمدحسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر بادامه – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محسن زنگنه قاسم آبادی – واحد اکتشاف معادن سنگ آهن سنگان، شرکت سنگ آهن شرق ایران

چکیده:

کانسار سنگ آهن مگنتیتی باغک بخشی از معدن عظیم سنگ آهن سنگان است. کانسار باغک در شمال و در دوی در جنوب بخش مرکزی قرار دارند که توسط گسل باغک-دردوی کمتر از یک کیلومتر جابجا شده اند. بر اساس نتایج مطالعات صحرایی، پتروگرافی، مینرالوگرافی و مطالعات ژئوشیمیایی این کانسار از نوع سنگ آهن اسکارنی می باشد. بر اساس مطالعات جدید این ذخیره را می توان نیز جزء ذخایر اکسید آهن مگنتیت از گروه ذخایر IOCG تقسیم بندی نمود. کانی شناسی اسکارن، وجود اسکارن منیزیمی بصورت غالب را نشان می دهد. بررسی داده های مگنتومتری برداشت شده و نتایج حاصل از مدلسازی و تعیین ذخیره در این کانسار، صحت و مطابقت قابل قبولی بین داده های زمین شناسی، مگنتومتری و مدلسازی سه بعدی ذخیره نشان می دهد.