سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسن زاده –
پویا پورالهوردی –
مسعود رهبری پور –

چکیده:

در این مقاله یک مدل کانتور فعال مبنی بر ناحیه پیشنهاد می شود که با فرآیند بخصوصی بنام مدل سطوح همتراز (Level set) منظم بر اساس انتخاب باینری و فیلتر گوسی (SBGFRLS) اجرا می شود. ابتدا بشکل انتخابی تابع سطوح همتراز بصورت باینری درآمده، سپس برای نظم دادن به آن از فیلتر گوسی کرنل استفاده می شود. مزایای استفاده از روش پیشنهادی عبارتند از: اولاً یک تابع نیروی فشار علامت دار (SPF) بر مبنای ناحیه مطرح می گردد، که می تواند کانتور را در لبه های ضعیف یا بلوری متوقف سازد. دوماً مرزهای خارجی و داخلی می توانند بصورت اتوماتیک با یک کانتور اولیه در هر قسمتی از تصویر استخراج گردند. سوماً روش کانتور فعال مطرح شده با SBGFRLS مشخصات تقسیم بندی محلی و سراسری را داراست. چهارم اینکه تابع سطوح همتراز را می توان بسادگی با یک تابع باینری مقدار دهی اولیه کرد؛ که این متد از تابع پرکاربرد فاصله علامت دار (SDF)، بسیار کارآمدتر است. هزینه محاسباتی برای مقدار دهی مجدد به روش سنتی نیز کاهش می یابد. نهایتاً اینکه، الگوریت مطرح شده را می توان بشکل مؤثری توسط طراحی ساده و متفاوت اجرا نمود. آزمایشات روی تصاویر واقعی و مصنوعی نشانگر مزایای متد پیشنهادی از نظر کارایی و دقت در مقایسه با کانتورهای فعال Chan-vese و مبتنی بر سطوح هندسی (GAC) می باشد.