مقاله کانت، فوکو و سنت انتقادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در فلسفه از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: کانت، فوکو و سنت انتقادی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانت
مقاله فوکو
مقاله روشنگری سنت انتقادی
مقاله هستی شناسی زمان حال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری اردکانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی جشوقانی مالک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشنگری قرن هجدهم یکی از مهم ترین بنیادهای فرهنگ مدرن است و می توان فلسفه معاصرغرب را دیالکتیک و گفت و گوی روشنگری و جریان های منتقد آن دانست. گرچه سابقه مضامین فکری روشنگری را در اواخر قرون وسطی و حتی قبل از آن ریشه یابی کرده اند، برای نخستین بار در جستار روشنگری چیست؟ (و البته به نحو تلویحی در نقدهای سه گانه و آثار سیاسی) کانت است که روشنگری و وضع مدرن صورت بندی فلسفی خود را می یابد. میشل فوکو، فیلسوف پست مدرن فرانسوی در باب رساله روشنگری کانت، سه جستار منتشر کرده که نشانگر نوعی چرخش قابل ملاحظه در نگاه او به روشنگری است، نقد چیست؟ (۱۹۷۸) کانت، روشنگری و انقلاب (۱۹۸۳) و روشنگری چیست؟ (۱۹۸۴). این مقاله کوشیده تا از راه تحلیل و مقایسه چیستی روشنگری نزد کانت و فوکو به تبیین این چرخش بپردازد. فوکو روشنگری به مثابه یک دوره با اصول و مبانی جهان شمول را نفی کرده، اما روشنگری به مثابه تداوم سنت انتقادی و هستی شناسی زمان حال (به عنوان یکی از جریان های مهم سنت فلسفی غرب) را می پذیرد.