سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فخری سادات سیاهکار – دانشگاه کاشان دانشکده مهندسی

چکیده:

رادیو به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی در طول سالها همواره مورد توجه محققان و دانشمندان بوده است و تلاش آنها در تکمیل و توسعه رادیو و بهینه سازی آن درطی سالها ادامه داشته است کانال یابی اتوماتیک رادیو یکی از اهداف دانشمندان درسالهای اخیر بوده است مقاله ارائهشده شامل بررسی چگونگی کانالیابی رادیو AM می باشد دراین مقاله بعد از اشاره کوتاهی به ساختار رادیو AM و بررسی روشهای کانال یابی کانال یابی با استفاده از دیود ورکتور را مورد مطالعه قرار میدهیم.