سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صافی – کارشناس ارشد مهندسی مواد سرامیک
مجتبی اسماعیلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
رحیم یزدانی راد – دانشیارپژوهشگاه مواد و انرژی
اصغر کاظم زاده – استادیارپژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

امروزه کامپوزیت های زمینه سرامیکی CMC به عنوان نسل جدید مواد مهندسی درسازه های هوافضایی کاربردهای مختلفی در دماغه شاتلهای فضایی نازل راکت ها مبدلهای حرارتی دیسک های ترمز هواپیماها و اتومبیل دارند این کامپوزیت ها علاوه بردانسیته پایین از مقاومت به شوک حرارتی و استحکام بالا برخوردار می باشند دراین تحقیق سه نوع کامپوزیت زمینه سرامیکی مختلف شامل کمپوزیت گرافیت – سیلیکون کارباید G-SiC) کامپوزیت کربن / کربن – سیلیکون کارباید C/C-SiC وکامپوزیت سیلیکون کارباید – مزوفاز کربنی MCMB-SiC به روش نفوذ سیلیکون مذاب LSI ساخته شد و خواص فیزیکی مکانیکی آنها شامل دانسیته تخلخل استحکام خمشی و مقاومت به سوزش بررسی گردید. برای بررسی های ریزساختاری از میکروسکوپ نوری استفاده شد و نتایج بررس یهای میکروسکوپی نشان داد ریزساختار این کامپوزیت ها شامل فازهای سه گانه Si SiC C می باشد از شعله گاز اکسی استیلن برای بررسی مقاومت سوزش نمونه ها استفاده شد بررسی نتایج نشان داد کامپوزیت MCMB-SiC از خواص استحکامی و مقاومت سوزشی بالاتری برخوردار بوده و افق روشنی برای توسعه آن در کاربردهای هوافضایی پیش بینی میشود.