سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نصیری – مهندس صنایع چوب و کاغذ، کارشناسی ارشد ، مدیرعامل شرکت بازرگانی آرین تا
یاشار عین اللهی – مهندس صنایع چوب و کاغذ، کارشناسی ارشد ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
یوسف اشرفی – مهندس عمران – سازه ، کارشناسی ارشد ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدخس
محمد حسین حبشی زاده – مهندس عمران – سازه ، دانشجوی دکتری ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

هدف اصلی تولید پانلهای چوب- سیمان ، ترکیب ذرات آلی مانندچوب و مواد لیگنوسلولزی با اتصال دهنده های معدنی از قبیلسیمان ، گچ ، منیزیم و غیره می باشد. کامپوزیتهای چوب-سیمان دارای خواص کاربردی مطلوبی از قبیل مقاومت به عواملجوی، آتش ، خواص صداگیری ، عایق حرارتی و عوامل بیولوژیکیبوده و همچنین از پایداری ابعادی بالایی برخوردارند. علاوه برتولید پانلهای مسطح ، با استفاده از قالبهای مناسب میتوانمحصولاتی از قبیل بلوکهای سیمانی ، آجر و قطعات فرم دار نیزتولید نمود. یکی از فراورده های متداول چوب- سیمان که قدمتآن در ایالات متحده به بیش از نیم قرن می رسد ، پانلهایاکسلسیور یا صفحات رشته چوب با سیمان است. این پانلها درساختماا به ویژه در پوششهای داخلی سقف و دیوارهها کاربرددارند. از سیمان پرتلند بطور موفقیت آمیزی محصولات سبک ومحصولات سنگین تولید میگردد. محصولات سبک از پوشال ودر محصولاتسنگین از ذرات یا الیاف استفاده می شود. محصولات با دانسیتهسبک به عنوان سقف داخلی یا پارتیشن کاربرد دارند. علاوه برمصارف مذکور این محصولات را میتوان به صورت دکوراتیو مصرفنمود. پانلهای سنگین را میتوان برای کف ، پوشش سقف ، درهایضد آتش ، دیوار های حمل کننده بار و قالب های سیمانی مورداستفاده قرار داد. محصولات قالبی با اشکال پیچیده نیزمیتوانند به آسانی تولید گردند، بنابراین سفال های سقفیتزئینی نیز تولید میگردند. در این مقاله ترکیب تاثیر الیافیا مواد لیگنوسلولزی بر کامپوزیتهای سیمانی مورد بررسیقرار گرفته است . این کامپوزیتهای سیمانی با ذرات چوبتقویت شدهاند.ازعمده مزیت این کامپوزیتها سازگاری بامحیطزیست می باشد. همچنین به دلیل دانسیته پایین به عنوان یکعنصر مهم در سبک سازی ساختماا مورد استفاده قرار گیرندکهنقش کاربردی در کاهش وزن ساختمان داشته و به طبع آن باعثکاهش جذب نیروی زلزله و اقتصادی شدن طرح میشود.