مقاله کاملیت نظام موجود از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت صدرایی از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: کاملیت نظام موجود از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم عنایی
مقاله حکمت حق تعالی
مقاله مساله شر
مقاله نظام احسن
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرلکی شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله نظام احسن، یکی از مسائلی است که از دیرباز اندیشمندان مختلفی به بحث و تحقیق در مورد آن پرداخته اند؛ ابن سینا و ملاصدرا از کسانی هستند که به صورت جامعی این مساله را مطرح کرده اند؛ ابن سینا با طرح مساله علم عنایی خداوند که سبب ایجاد عالم عینی است و تبیین مساله شرور، نظام موجود را بهترین نظام ممکن دانسته است. ملاصدرا نیز با تاکید بر مساله علم الهی و تبیین شرور و این که لازمه جهان مادی عدم انفکاک شرور از آن است و همچنین توجه به حکمت و غایتمندی افعال الهی، وجود نظامی بهتر از نظام کنونی را غیرممکن دانسته است. به نظر می رسد دیدگاه دو فیلسوف تفاوت بنیادی با هم ندارد جز این که این سینا علم عنایی را زاید بر ذات و ملاصدرا آن را عین ذات می داند.