سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن عبدالمنافی – واحد طراحی مرکز تحقیقات صنایع هوایی
امیر شیری –

چکیده:

مبحث کالیبراسیون چندسالی بیش نیست کهدرکشور ما بصورت جدی مطرح شده و توانسته تغییرات مهم و اساسی در ساختارصنعت کشور بوجود آورد البته این مبحث از سالهای قب لردصنایع هوایی و نظامی بصورت خاص درکشورمان مطرح بوده ولی درنظام و ساختارکلی صنایع کشور صرفا به دلیل استقرار نظام های گوناگون مدیریت کیفیت است که دراکثرسازمان ها و مراکز صنعتی به منظور ارتقای سطح کیفیت محصول نهایی کالا یا خدمات و همچنین صادرات محصول صورت می پذیرد مطرح شده است با بهبود کیفیت قطعات تولید شده با روش پرس کاری ردصنعتصنایع فلزی طی ۲ دهه اخیر و نیاز روزافزون به تولید با سرعت بالاتر و مطمئن تر و افزایش عمر قالب پرس و کاهش ضایعات تولید مبحث بازرسی پرسها و نگهداری آنها درشرایط ایده آل از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است.