سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حیدری – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه بوعلی سینا همدان
حامد نوذری – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه بوعلی سینا همدان
صهبا کوشش – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی اب – دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

به منظور وند یابی هیردوگراف سیل در رودخانه می توان از دو روش هیدرولوژیکی و هیدرولیکی استفاده نمود. از میان روشهای موجود روش هیدرولوژیکی ماسکینگام به لحاظ سهولت عمل و نیاز به حداقل داده ها بسیار پرکاربرد می باشد.در تحقیق حاضر با استفاده از عملکرد مناسب و دقیق روش تبرید تدریجی یا روش SA ، امکان تخمین پارامترهای موجود در مدل ماسکینگام خطی با استفاده از این روش مورد بررسی قرار گرفت. نکته قابل توجه در این تحقیق توانمندی بالای روش تبرید ندریجی در شبیه سازی مسائل هیدرولوژیکی از قبیل موج ماسکینگام می باشد و نتایج ان از دقت بالا و قابل قبولی برخوردار است.