سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران رحیم اف – استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه پیام نور
امید نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه استفاده از مدل های شبیه سازی شده برای ارزیابی رفتار شبکه های ترافیکی شهری تحت تاثیر عوامل مختلف، به دلیل کاهش هزینه های آنالیز و همچنین صرفه جویی در زمان، رونق بسیار پیدا کرده است. نرم افزار شبیه سازی ترافیکی Aimsun یکی از نرم افزارهای پیشتاز در این زمینه بوده و در چند سال اخیر نیز در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است. به علت غیربومی بودن اکثر نرم افزارهای شبیه سازی، یکی از عواملی که عمدتا موجب افزایش خطای شبیه سازی با این گونه از نرم افزارهاست، اختلاف مقادیر برخی پارامترهای شبیه سازی در نرم افزار نسبت به واقعیت بوده که نیاز به کالیبراسیون مدل های شبیه سازی را امری مهم گردانیده است. در این مقاله روشی جهت کالیبراسیون اینگونه مدلها ارائه شده که با استفاده از یک فرآیند ۳ مرحله ای می توان میزان خطای شبیه سازی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده و به مقدار استاندارد رساند. در این روش پس از ساخت مدل شبیه سازی شده، اعتبار مدل سنجیده می شود و در صورتی که خطای پارامتر اعتبارسنجی آن با واقعیت بیشتر از مقدار استاندارد باشد، کالیبراسیون انجام خواهد شد. در فرآیند کالیبراسیون که موضوع اصلی این مقله می باشد؛ پس از تعیین پارامترهای کالیبراسیون با استفاده از تحلیل حساسیت ، در مرحله اول محدوده پارامترهای کالیبراسیون منتخب از مشاهدات میدانی بدست آمده و در مرحله دوم با رسم نمودار عنکبوتی، نحوه تغییرات پارامتر اعتبارسنجی با تغییر هر یک از پارامترهای کالیبراسیون با استفاده از خروجی های مدل شبیه سازی شده بدست آمده و در مرحله سوم با استفاده از تعداد محدودی آزمون و خطا، میتوان ترکی مورد نظر از پارامترهای کالیبراسیون را طوری بدست آورد که خطای شبیه سازی به مقدار استاندارد برسد. روش ارائه شده به عنوان مطاله موردی بر روی یکی از تقاطع های شریانی شهر مشهد اجرا شده که نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآمدی روش ذکر شده در کاهش خطای شبیه سازی را دارد.