سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود داود مقامی – کارشناس ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
عیسی جهانگیر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
سید اسدا… محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه اراک
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

منحنی های شدت- مدت- فراوانی (IDF) یکی از ضروریات طراحی پروژه های آبی از نظر سازمان هواشناسی جهانی می باشند. برای دستیابی به منحنی های IDF از روش قوانین احتمالی استفاده شد. در این روش ابتدا نواقص داده ها تکمیل می شود سپس با توجه به توزبع های آماری فرکانس بدست می آید. پس از استخراج منحنی های IDF جهت استفاده آسانتر مدلهای ریاضی تهیه شد. که مدل[فرمول در متن اصلی] نتایج خیلی خوبی ارائه داده است. منحنی ها و روابط IDF جهت تخمین سیلاب از طریق رابطه استدلالی مورد استفاده قرار می گیرند.