سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدابراهیم خواجه پور – دانشجوی ارشد عمران آب
مرتضی افتخاری – مدیر پژوهشکده منابع آب موسسه تحقیقات آب
افشین اقبالزاده – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
میترا جوان – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

با توجه به پیشرفت بشر درزمینه رایانه امروزه مدلهای زیادی درزمینه شبیه سازی هیدرودینامیک و کیفیت آب پیکره های آبی تولید شده اند در میان مدلها مدل دو بعدی متوسط گیری شده درعرض CE-QUAL-W2 بدلیل استفاده گسترده درسرتاسر جهان جنبه تجاری پیدا کرده است مشکل عمده استفاده از این مدل برای شبیه سازی کالیبراسیون آن میباشد زیرا با توجه به تعدد ضرایب کالیبراسیون تعریف شده برای مدل کالیبراسیون مدل فرایندی زمان گیر می باشد و از طرفی هیچ دستورالعمل مدونی برای انجام کالیبراسیون پیشنهاد نشدها ست دراین مقاله سعی شده است تا با معرفی یک روش سیستماتیک علاوه بر کاهش زمان صرف شده برای کالیبراسیون میزان دقت درشبیه سازی مدل را بالا برد بدین منظور مخزن سد پانزده خرداد به عنوان نمونه انتخاب شده و از اندازه گیری هایی که طی سال ۱۳۷۶ بصورت ماهیانه و دراواخر هر ماه در درون دریاچه سد انجام گرفته استفاده شدها ست درابتدا توسط آنالیز حساسیت ضرایبی که برروی پروفیل های حرارتی تاثیر بیشتری داشتن معلوم شده و سپس از قابلیت نرم افزار اکسل برای تعیین مقدار دقیق هر پارامتر استفاده و مدل را کالیبره کردیم مخزن دراواسط آبان ماه آمیخته می شود تا اینکه دراواخر اسفندماه کم کم با گرم شدن هوا و افزایش دما درلایه های بالایی شروع به لایه ای شدن در عمق می کند.