سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم فرشیدی – دانشگاه شهید چمران اهواز
شبنم رهبر –

چکیده:

در این مقاله، مبدل آنالوگ به دیجیتال با تقریبات متوالیSAR( ارائه شده است. به دلیل سرعت و توان متوسط، این مبدل در کاربردهای انتقال داده بسیار کارآمداست. از معماری اسپلیتsplit استفاده شده که امکان کالیبراسیون کاملاً دیجیتالی را فراهم می کند و خطای غیرخطی ناشی از عدم تطبیق خازنهای مبدل را با تصحیح وزن های مربوطه رفع می کن د. همچنین از مبنای زیر باینری در ساختار مبدل استفاده شده است که علاوه بر بهبودINL و DNLامکان اصلاح خطای از دست دادن کد را نیز فراهم می کندDNL وINLحاصل از شبیه سازی یک مبدل ۱۲SAR بیتی، قبل و بعد از کالیبراسیون محاسبه شدهاند که بهبود آنها پس از کالیبراسیون کاملا مشهود است.