سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیما اصانلو – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده:

ساختار بازارهای رقابتی همچون بازار سرمایه، بازار پول و بازار کالا بر پایه وجود شرایط یکسان جهت تصمیم گیری منطقی و قضاوت آگاهانه برای تمام سرمایه گذاران بنا نهاده شده است. چالش ها و بحران های مالی اخیر محک دوباره این ادعا است که آیا همه رقبا از اطلاعات یکسانی برخوردار می باشند؟ در این تحقیق چگونگی شکل گیری کمیسیون بورس اوراق بهادار به عنوان تنها نهاد مالی ا ستاندارد گزار در حسابداری تحلیل شده است و با معرفی فرضیه بازار کارا دلایل عدم کاربرد این نظریه در بازار بورس ا وراق بهادار تهران آسیب شناسی شده است. یافته های تحقیق که ناشی از مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران است، نتایج این ناکارآمدی را نشان دهنده فقئدان یک سیستم انگیزشی جهت ترغیب سرمایه گذاران متنوع نبودن اوراق بهادار متناسب با هر نوع نرخ بازده مورد انتظار، نبود قوانین نظارتی حاکم بر بازار سرمایه، و جود رانت اطلاعاتی برای سرمایه گذاران وابسته، دولتی بودن سازمان بورس اوراق بهادار و بی ثباتی بازار که تحت تأثیر تصمیمات مالی و پولی تجولانه است می دهد.