سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یحیی صفری – استادیار برنامه ریزی درسی
حسین مهدی زاده – استادیار تکنولوژی آموزشی
لیلا پاک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

یادگیری چگونه آموختن ، یعنی تدوین و ایجاد مجموعه ای از فرآیند های تفکر که می توان برای حل مسئله مورد استفاده قرار داد. کی از اهداف اصلی آموزش و پرورش در قرن حاضر است. چون در این عصر قرا پیچیده ، افراد با موقعیت هایی مواجه می شوند که از طریق پاسخ های آموخته شده قبلی قادر به حل آنها نیستند.در اینجاست که رفتار فراشناختی به صحنه می آید و فرد را ئر حل مشائل پیچیده کمک می کند.لذا هدایت دانش آموزان در درک ، تشخیص و کاربرد استراتژی های فراشناختی به آنها کمک می کند تا مشکلات سراسر زندگی خود را با موفقیت حل کنند .از طرفی یک محیط یادگیری نرم افزاری قوی ، ابزاری را برای فراگیران فراهم می کند که آنها را قادر می سازد تا در یک تقلای شناختی با موقعیت های یادگیری جدید درگیر شوند ، به آنها امکان می دهد تا بر یادگیری خود کنترل داشته باشند ، درباره تفکر و پیامدهای گزینه انتخابی خود بیندیشند. همه این موارد ، عوامل تشکیل دهنده فراشناخت هستند از آنجایی که در عصر حاضر نظام آموزش و پرورش و محتوای آن نیز دچار تحولات اساسی شده و پداگوژیهای نوین مطرح شده اند ، و با ورود تکنولوژی به عرصه آموزش تحولات عمیقی در یاددهی و یادگیری صورت گرفته است.لذا با این دید پژوهش حاضر درصدد کالبد شکافی فرایندهای یاددهی و یادگیری در جامعه مدرن و فراپیچیده با نگرش فراشناختی است که هدف آن کمک به اصلاح کیفیت یاددهی و یادگیری می باشد.