مقاله کاستی های آموزش در سازمان ها و راهکارهای برون رفت از آن ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۲۶ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: کاستی های آموزش در سازمان ها و راهکارهای برون رفت از آن ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان بخش آموزش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله نیازسنجی آموزش
مقاله ارزیابی آموزش
مقاله مدیران آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: ملامحمدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بیان مشکلات اساسی آموزش و ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات از سوی مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های صنعتی و غیرصنعتی است. این کار از طریق مصاحبه هدایت شده در قالب ۴ سوال اساسی و با ابزار پرسشنامه از ۱۰۰ مدیر و کارشناس آموزش انجام گرفت. نتایج تحلیل داده ها در رابطه با مشکلات آموزش در ۴ بخش کلی بیان شده اند که عبارتند از: ۱) دیدگاه مدیران نسبت به آموزش، ۲) شرایط و جو سازمانی حاکم، ۳) دیدگاه پرسنل اداری و کارمندان بخش آموزش، و ۴) چگونگی برگزاری دوره ها و میزان اثربخشی آن ها. مهم ترین نکته مورد توجه در بخش اول مربوط به “هزینه ای بودن نگاه مدیران در مورد آموزش” است. از جمله اصلی ترین نکته ای که در بخش دوم ارائه می شود “کمبود امکانات و عدم تخصیص بودجه کافی به آموزش” است. در بخش سوم نیز نکات مهمی حائز اهمیت است که بیشترین فراوانی در نمونه را مبحث “عدم تناسب مدرک دانشگاهی با شغل سازمانی” داراست.